Vi bygger opp denne hjemmesiden - akkurat nå!

Vennligst vær litt tålmodig mens vi ferdiggjør den slik at det blir så lett som mulig for alle å bruke den uansett enhet. Bli medlem og annet lenkene er fremdeles deaktivert mens vi ferdiggjør hovedsidene. Hele partiprogrammet er tilgjengelig fra en lenke nederst på denne side mens vi utvikler.

Viktig Informasjon om Norgespatriotene

Først og fremst må vi opplyse om at vi ikke har noen tilknyttelse til ekstreme miljøer, organisasjoner eller NGOer, hverken til venstre eller til høyre i det politiske landskap. Vi står for ytringsfrihet og vi mener at folk flest tror på saker, men tør ikke ytre seg grunnet de mange store forandringene i Norge de siste 20+ år. Dette må det ordnes opp i.

Norgespatriotene er et parti som ønsker å både bevare og forsvare tradisjonelle norske verdier, skikk og bruk og ikke minst kulturen og kulturarven vår som er over tusen år gammel.

Vi er heller ikke rasister og vi mener alle har lik menneskelig verdi. Men, vi er sterkt imot innvandring av folk som tar med seg og fremmer kulturer vi mener lett beviselig ikke er forenelige med de tradisjonelle verdiene som vi tror folk flest ønsker å ivareta. Derimot er innvandrere som ønsker å komme her for å bidra, jobbe hardt og bli lik oss velkommne.

Er du av samme oppfatning? Da er vi er partiet du bør undersøke videre og vurdere meget seriøst å stemme på ved neste Stortingsvalg.

Mens vi blir ferdig med utviklingen kan du laste ned det vedtatte og godkjente partiprogrammet (.pdf) som inneholder politikken vi skal kjøre i Stortingsvalget og gjennomføre i regjeringen som dannes etterpå.