Kontakt siden utvikles

Akkurat nå mens vi ferdigutvikler resten av hjemmesidene er epost den beste veien å ta kontakt med Norgespatriotene.


Personlig kontakt:

post@norgespatriotene.com


Journalister og nyhets organisasjoner:

presse@norgespatriotene.com


Det blir ikke lenge før vi oppretter andre kontakt muligheter - og en bedre kontakt side.