Nasjonal Tema

Landets infrastruktur er et meget godt investeringsobjekt og skal hel-finansieres av staten.

Energi

Det er ikke lenge siden at Norge hadde en av verdens beste og mest stabile kraftforsyninger, men forandringer skapte ideer om privatisering, EØS medlemskap og med det i det siste år ACER avtalen. Gir noen av disse de gevinstene vi ble lovet de skulle?

Forsvarskapasiteten

Norge er et lite, men ganske rikt land med mange verdifulle resurser. Vi må kunne forsvare oss, landet vårt og resursene våre selv, eller skal vi bare la våre allierte besørge det for oss?

Innvandring

Vi oppfatter at noe innvandring er positivt, mens annen innvandring er negativt. Det er lett beviselig at mesteparten av innvandringen vi har fått gjennom de siste par tiårene gir meget få, fordeler.

Islam som ideologi

Flere og flere anstendige og troverdige kilder viser til at bøkene som definerer islam (det er tre: koran, sunnah og hadith-ene), inneholder mer om politikk og hvordan behandle de som ikke er følgere av islam, enn religiøs tro. Derfor blir det mer og mer vanskelig for oss, og folk flest, å se på islam som noe annet enn en ideologi.

Kultur og samfunnsendringer

Vi tror alle er enige om at Norge har en av de beste kulturarver som finnes, og vi mener denne flotte kulturarven forandres idag meget raskt og det må vurderes om forandringene er negative eller positive og ønsket av folk flest.

Narkotika

Først og fremst må vi gjøre det soleklart at vi ikke mener at alle bør prøve å bruke narkotika, men vi mener det er på tide å spørre om all narkotika-politikk «virker som ønsket?» Sammen med flere og flere folk mener vi at etter over 70 år med narkotika politikk, i den vestlige verden, som ikke virker, og da å føre mer av samme politikk kommer ikke til å gjøre situasjonen noe bedre.

Naturvern

Norsk natur er en unik skatt det er ikke mange land som har noe i nærhet av så verdifullt. Derfor må naturen vår vernes, som betyr vi må revurdere projeketer som vindmølle kraft og avtaler som ACER.

NAV

Er ikke idéen bak NAV glimrende? Den skal hjelpe folk som trenger det, i den tiden de trenger det, og forsikre at Norge har den arbeidskraften som trengs der den trengs, når den trengs; men er det egentlig hva som skjer med NAV?

Oljefondet

Vi, som nordmenn, har god grunn til å være litt stolte av oljefondet fordi vi hittil har vært kloke med oljeformuen vår og oljefondet er bevis på det. Men, i de siste få år er det umulig å ikke se at den sunne fornuft som skapte formuen, forvaltet og økte på den, er i ferd med å forsvinne. Og derfor må vi spørre «hva skulle egentlig oljefondet brukes til og til hvilken grad tilhører den fremtidens generasjoner?»

Oljeboring

Idag, og for den overskuelig fremtid, er olje en nødvendighet, men det er noen som mener vi må nedlegge all oljeboring av grunner som er ikke verifiserbare, gunstige for land eller folk eller økonomien vår. Dette mener vi er en veldig dårlig ide.

Skolepensum

Det viktigste mens vi er i skolealder er at vi lærer hvordan lese, skrive og regne. Senere tar vi utdanning som spesialiserer oss til å gjøre en jobb vi kommer til å like og å være flinke til å gjøre. Det er hva vi er fortalt, og det er som det en gang var, men er det virkelig slik idag?

Statsborgerskap

Norsk statborgerskap er det få som har, og mange som vil ha, og det er helt naturlig pga hvor fint vi har det her. Men, akkurat hvor fint ville landet og kulturen fortsatt være og for hvor lenge, om vi ga alle som ønsket det norsk statsborgerskap?

Stortinget og aldersgrenser

På grunn av det som anses en forlenget ungdom mener vi det nå trengs en vurdering om å heve minstealder for stortingsrepresentanter til 30 år. Videre mener vi dette er en nødvendighet fordi vi tror det er viktig at folk bør ha litt livserfaring og arbeidserfaring før de slippes til med noe så viktig og hel- omfattende som å delta i hvordan Norge styres.

Transport bransjen

Transport av gods er viktig for et samfunn som Norge. Vi trenger effektiv transport av mange forskjellige varer, og en stor del av det vi kjøper kommer fra utlandet. Det er ikke bare varer som transporteres, det er også folk og derfor mener vi at noe av det beste staten kan satse på, er et transport system i verdensklasse for kjøretøy, tog, fly og skip.

Veinettet

Bomstasjoner skal fjernes og nye veier skal bygges ved hjelp av de midler som kommer inn fra drivstoffavgiftene i tillegg til bevilgninger fra statsbudsjettet.

Hele partiprogrammet

Ser du ikke tema du søker etter, finnes det sannsynlig i en annen temakategori, ellers kan du søke i hele partiprogammet som kan lastes ned her.