Partiprogrammet

Ser du ikke tema du søker etter, finnes det sannsynlig i en annen temakategori, ellers kan du søke i hele partiprogammet som kan lastes ned her.

Personlige tema

Bør ikke landets pensjonister få tilbake normal kjøpekraft?

Lokale tema

Hva kan gjøres med eiendomskatten?

Nasjonale tema

Er ikke landets infrastruktur et meget godt investeringsobjekt som burde hel-finansieres av staten?

Internasjonale tema

Må ikke statens utgifter reduseres kraftig så raskt det kan?